Валют Албан ханш
HKD 342.19
Эх сурвалж :» Монгол банк