Валют Албан ханш
IDR 0.20
Эх сурвалж :» Монгол банк