Валют Албан ханш
IDR 0.19
Эх сурвалж :» Монгол банк