Валют Албан ханш
JPY 27.08
Эх сурвалж :» Монгол банк