Валют Албан ханш
JPY 25.11
Эх сурвалж :» Монгол банк