Валют Албан ханш
JPY 24.71
Эх сурвалж :» Монгол банк