Валют Албан ханш
JPY 24.76
Эх сурвалж :» Монгол банк