Валют Албан ханш
JPY 26.06
Эх сурвалж :» Монгол банк