Валют Албан ханш
KRW 2.29
Эх сурвалж :» Монгол банк