Валют Албан ханш
THB 91.09
Эх сурвалж :» Монгол банк