Валют Албан ханш
THB 88.56
Эх сурвалж :» Монгол банк