Валют Албан ханш
THB 90.81
Эх сурвалж :» Монгол банк