Валют Албан ханш
THB 90.27
Эх сурвалж :» Монгол банк