Валют Албан ханш
THB 86.28
Эх сурвалж :» Монгол банк