Валют Албан ханш
THB 86.38
Эх сурвалж :» Монгол банк