Валют Албан ханш
THB 93.92
Эх сурвалж :» Монгол банк