Валют Албан ханш
USD 3,494.19
EUR 3,841.51
JPY 27.16
GBP 4,323.36
KRW 2.86
CAD 2,629.39
AUD 2,494.85
Эх сурвалж :» Монгол банк