Валют Албан ханш
USD 2,809.64
EUR 3,147.36
JPY 25.76
GBP 3,513.88
KRW 2.31
CAD 2,078.67
AUD 1,936.54
Эх сурвалж :» Монгол банк