Валют Албан ханш
USD 2,634.99
EUR 2,992.69
JPY 23.20
GBP 3,327.07
KRW 2.33
CAD 1,968.76
AUD 1,891.92
Эх сурвалж :» Монгол банк