Валют Албан ханш
USD 2,657.31
EUR 3,023.22
JPY 24.74
GBP 3,382.22
KRW 2.29
CAD 2,013.57
AUD 1,845.77
Эх сурвалж :» Монгол банк