Валют Албан ханш
USD 2,671.55
EUR 2,957.14
JPY 25.05
GBP 3,259.56
KRW 2.21
CAD 2,006.20
AUD 1,804.63
Эх сурвалж :» Монгол банк