Валют Албан ханш
USD 2,849.25
EUR 3,356.70
JPY 26.06
GBP 3,938.52
KRW 2.43
CAD 2,254.15
AUD 2,084.08
Эх сурвалж :» Монгол банк