Валют Албан ханш
USD 2,635.13
EUR 2,982.57
JPY 23.52
GBP 3,437.79
KRW 2.32
CAD 1,978.47
AUD 1,896.77
Эх сурвалж :» Монгол банк