Валют Албан ханш
USD 2,852.81
EUR 3,374.02
JPY 27.20
GBP 3,709.37
KRW 2.53
CAD 2,164.66
AUD 2,029.92
Эх сурвалж :» Монгол банк