Валют Албан ханш
USD 2,849.85
EUR 3,439.06
JPY 27.47
GBP 3,862.69
KRW 2.58
CAD 2,228.36
AUD 2,188.40
Эх сурвалж :» Монгол банк