Валют Албан ханш
USD 2,775.43
EUR 3,061.02
JPY 25.51
GBP 3,380.75
KRW 2.28
CAD 1,976.52
AUD 1,687.32
Эх сурвалж :» Монгол банк