Валют Албан ханш
USD 3,426.88
EUR 3,694.52
JPY 23.52
GBP 4,311.36
KRW 2.59
CAD 2,522.08
AUD 2,248.20
Эх сурвалж :» Монгол банк