Валют Албан ханш
USD 2,683.69
EUR 2,984.13
JPY 24.76
GBP 3,449.88
KRW 2.29
CAD 2,049.32
AUD 1,836.31
Эх сурвалж :» Монгол банк