Валют Албан ханш
USD 3,134.28
EUR 3,295.07
JPY 23.03
GBP 3,823.19
KRW 2.41
CAD 2,436.85
AUD 2,160.15
Эх сурвалж :» Монгол банк