Валют Албан ханш
USD 2,757.29
EUR 2,989.18
JPY 25.10
GBP 3,595.23
KRW 2.33
CAD 2,082.07
AUD 1,854.83
Эх сурвалж :» Монгол банк