Валют Албан ханш
USD 2,850.02
EUR 3,415.32
JPY 26.17
GBP 3,918.78
KRW 2.56
CAD 2,276.74
AUD 2,206.20
Эх сурвалж :» Монгол банк