Валют Албан ханш
USD 2,746.22
EUR 3,058.33
JPY 24.92
GBP 3,592.61
KRW 2.37
CAD 2,106.97
AUD 1,896.95
Эх сурвалж :» Монгол банк