Валют Албан ханш
USD 2,632.71
EUR 2,969.43
JPY 23.86
GBP 3,371.97
KRW 2.33
CAD 1,977.85
AUD 1,865.41
Эх сурвалж :» Монгол банк