Валют Албан ханш
USD 3,381.45
EUR 3,669.21
JPY 21.55
GBP 4,308.64
KRW 2.48
CAD 2,475.26
AUD 2,244.27
Эх сурвалж :» Монгол банк