Валют Албан ханш
USD 2,849.30
EUR 3,196.63
JPY 24.7
GBP 3,803.67
KRW 2.4
CAD 2,254.19
AUD 2,052.35
Эх сурвалж :» Монгол банк